Missie His Tree of Life

Aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. Dat twaalf maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vrucht gevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren’’
Openbaringen 22:2

Wij geloven dat elk mens geroepen is om Jezus Christus te leren kennen en bekend maken. Vanuit geloof in Hem, God en medemens te dienen. Op die manier kan elk mens maatschappelijk relevant zijn, d.w.z. op een eigen unieke wijze iets van God zichtbaar maken in zijn of haar eigen omgeving en zo ook het blad van het geboomte doorgeven.

Wij zien het als onze missie te helpen bij het aanwakkeren van het potentieel, het ontsluieren of ontdekken van door God gegeven talent en tot bloei komen van de persoon, het team of de organisatie.

Onze visie

Het evangelie verkondigen in woord en geest met een maatschappelijke relevantie. Met andere woorden impact hebben op de persoonlijke omgeving en daarbuiten.

Onze visie dragen wij uit door op de volgende 7 onderdelen van His Tree of Life bezig te zijn. Voorafgaand aan elk jaar wordt minimaal aan 3 onderdelen van de 7 ruim aandacht gegeven.

Roots

Counseling (DNA, Psychosociale therapie, bevrijding & genezing)

Trunk

Meditating & belief (center is Jesus, hier is alles mee verbonden, hier uit is het ontstaan, stilte/ retraite)

Branches

Consulting, training, coaching (business & organization, building & developing, personal/ team, DISC, workshops)

Leafs

Preaching , teaching (kerken, gemeenten, conferenties, vrouwen-/ mannendagen)

Fruits

Worshipping (conferenties, meetings) & writing (boek transparent, blog eva)

Secret Place

Communication & media (development, pionieren, apostolisch/ profetisch, dromen, social media, family7  transparant, bemoedigingssite)

Transparantie

Als stichting hechten wij veel waarde aan transparantie. Daarnaast zijn wij een ANBI.

Algemene gegevens

Naam instelling: Stichting HisTree of Life
Ook bekend als: Esther Ministries
Website: www.estherministries.nl
Telefoonnummer: +316 – 467 416 36
K.v.K. nummer: 68317417
RSIN nummer: 857389300
Website: www.htol.nl
E-mail: stichting@htol.nl
Telefoon: +316 – 467 416 36
Rekeningnummer: NL19 INGB 0007 9343 75
Adres: Otterbeek 32
Postcode: 8064 JL
Plaats: Zwartsluis

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van His Tree of Life wordt gevormd door Debora Kerssies – de Groot (voorzitter), Hemko Teuwisse (penningmeester) en Eva Hofstede – Lommerts (secretaris). Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor Stichting HisTree Of Life. Er werken twee vrijwilligers voor Stichting HisTree Of Life en zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Eventuele overige kosten worden op basis van onkostenvergoeding vergoed.

Aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. Dat twaalf maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vrucht gevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Openbaringen 22:2